Kundekontroll
Steg 5 Signer og send inn
BankId BankId mobil

Et øyeblikk...

Steg 4 last opp firmaattest
{{ att.name }} Slett

Steg 3 registrer personer
# Navn Adresse Mobil Epost Pnr Politisk
{{p.id}} {{p.navn}} {{p.adresse}} {{p.postnummer}} {{p.poststed}} {{p.mobil}} {{p.epost}} {{p.pnr}} {{p.politisk}}
Steg 2 bekreft selskap
{{companyName}}
{{fa.adresse}}
{{fa.kommune}}
Steg 1 angi organisasjonsnummer